อันตราย โควิดลงปอด

สถานการณ์การระบากของโควิด-19ระลอกที่3นี้ต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นเชื้อที่สามารถระบาดได้อย่างรุนแรงตอนแรกๆทางแพทย์จะบอกว่าระบาดได้อย่างรุนแรง อันตราย โควิดลงปอด แต่ว่าอาการของดรคมันอาจจะไม่ได้รุนแรงไปด้วยแต่ในวันนี้จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยติดเชื้อนั้นอายุเฉี่ยลน้อยลง

การรักษาก็สั้นลงก่อนที่จะเสียชีวิตแล้วพบว่าภาวะเชื้อลงปอดได้เร็วมากยิ่งขึ้นสาเหตุที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้และเราจะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างไรในภาวะของการระบาดที่ยังคงรุนแรงอยู่แบบนี้เราจะถามลานละเอียดการทางรองศาสตราจารย์ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หน. สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ม.มหิดล 

โดยคุณหมอได้กล่าวถึงการระบาดของโรคโควิด-19ระบอกใหม่สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยในเวลานี้ที่หนักๆยังคงเป็นสานพันธุ์อังกฤษและยังยืนยันอีกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสายพันธุ์ของอังกฤษทั้งนี้คุณหมอยังเชื้ออีกว่าเชื้อนั้นยังไม่มีความรุนแรงกว่า

เนื่องจากว่าฐานมันใหญ่มากก็คือ3หมื่นคนเราจะเห็นผู้ป่วยรุนแรงอยู่จำนวน5%ก็คือ15,000คนนอกจากนี้เมื่อเทียบกับในระบอก2ที่ดูไม่รุนแรง อันตราย โควิดลงปอด เพราะว่าในระบอก2นี้มันเป็นในส่วนของกลุ่มแรงงานต่างชาติและจะเป็นบุคคลค่อนข้างแข็งแรงทำให้จุดนั้นพบที่รุนแรงและที่เสียชีวิตน้อยกว่า

อย่างน้อยระลอกนี้ก็พอๆกับระลอกแรกนั่นมันแปลกว่ามันจะแรงสำหรับคนที่แรงกายไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วหรือว่ากลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวแบบนั้นและส่วนหนึ่งก็จะเกิดขึ้นกับคนที่ยังแข็งแรงดีก็จะพบได้โดดเฉพาะคนที่อ้วนหรืออ้วนด้วยบวกเบาหวานด้วย

แต่มันจะพบในคนอายุน้อยกว่ามันจะพบในระยะแรกที่เริ่มระบาดจากสถานที่บันเทิงพอกลุ่มคนพวกนี้เอาเข้าไปติดคนในบ้านก็จะพบในคนที่สูงอายุคนที่เป็นโรคเรื้อรังและคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่มีการเสียชีวิตสูงขึ้นโดยอาการป่วยเริ่มแรกก่อนที่จะทรุดหนักลง

สำหรับผู้ป่วยโดยทั่วไปที่เราเห็นอาการหนักๆจะสังเกตตัวเองว่าควรที่จะถูกส่งตัวถึงมือแพทย์ด้วยอาการประเภทใดก่อนอื่นเลยคนที่เป็นโควิด-19ก็จะเป็นที่ปอดอักเสบที่เราเห็นในสัก70%แต่เพียงว่าครึ่งนึงจะมีอาการปอดอักเสบก็จะมีสัก35%ก็คืออาจจะมีอาการไข้สูงมีไอและก็มีหายใจเหนื่อยที่สำคัญก็คืออาการหายใจเหนื่อยแล้วก็จะมีแค่5%ที่จะรุนแรงอย่างน้าค่อมชวนชื่นที่จะเป็นอย่างรุนแรงแล้วก็พวกที่เป็นรุนแรงจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจก็จะสักประมาณ1%แล้วโอกาสที่จะเสียชีวิตอย่างน้าค่อมประมาณ0.5-1%แล้วแต่สุขภาพ

 

ขอบคุณ  sexybaccarat   ที่ให้การสนับสนุน